انله دندانپزشکی: جایگزینی مناسب برای تاج دندان

/
روش های متنوعی برای پوشش دهی دندان ارائه می شود. یکی از این رو…

خطر استفاده از بنزوکائین در تسکین دندان درد نوزاد

/
FDA در مورد خطر استفاده از بنزوکائین در تسکین دندان درد نوزاد ب…

اینله: پوششی مقاوم تر از سایر مواد پر کننده

/
اینله و انله، با مقاومت بیشتر نسبت به تاج، دو روش بازسازی ساخت…

دندان لب پر: آیا باید ترمیم شود؟

/
حوادث زیادی ممکن است برای دندان پیش بیاید که گاهی به شکستگی یا ت…

مراقبت از گارد دهان: اصول و نکات

/
یکی از بزرگترین اختراعات در تجهیزات ایمنی ورزشکاران، گارد دهان اس…

شکستن دندان: انواع شکستگی و راه های درمان

/
دندان عضو بسیار محکمی است که ممکن است در اثر جویدن چیزی سخت،…

ترک خوردن دندان: روش های درمان

/
اگر دندان شما یا هرکسی در خانواده تان ترک خورد چه کاری باید …

روش کشیدن دندان: مراقبت ها و آسیب های احتمالی

/
کشیدن دندان پروسه ای است که هر کسی در طول زندگی خود آن را تجر…

کشیدن دندان: آمادگی پیش از جراحی

/
کشیدن دندان به حذف یک دندان از حفره آن در استخوان گفته می شود. …