برای دریافت نوبت، حتما شماره همراه خود را وارد کنید و در بخش پیام مشکل دندانپزشکی خود را بنویسید. به زودی برای تنظیم نوبت از طرف کلینیک با شما تماس گرفته خواهد شد.

در صورتی که مشکل شما اضطراری است در هر ۲۴ ساعت شبانه روز می توانید با شماره تلفن های ۷-۲۲۸۸۵۵۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید.

تماس با کلینیک پردیس

  • شماره تلفن و آدرس کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی پردیس